Sơn chịu nhiệt

Sơn chịu nhiệt Jotun Solvalitt đây là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc silicone acrylic. Sản phẩm này là loại sơn chịu nhiệt lên tới 600°C

Đây là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc silicone acrylic. Sản phẩm này là loại sơn chịu nhiệt lên tới 260°C

Sơn phủ Epoxy Jotun Aluminium Paint H.R chịu nhiệt 1 thành phần 

https://zalo.me/0941348555