Sơn chống hà

Đây là loại sơn chống hà thủy phân 1 thành phần gốc acrylic có công nghệ chống hà “Hydractive

Đây là loại sơn chống hà thủy phân 1 thành phần có phần trăm thể tích chất rắn cao dựa trên công nghệ trao đổi

https://zalo.me/0941348555