Sơn chống rỉ 2 thành phần

Sơn chống rỉ 2 thành phần JOTAMASTIC 80

 Sơn chống rỉ 2 thành phần JOTACOTEUNI N10

 Sơn chống rỉ 2 thành phần TANDGUARD 412

 Sơn chống rỉ 2 thành phần TANDGUARD UNIVERSAL

Sơn chống rỉ 2 thành phần SAFEGUARDPRIME

Sơn Penguard Express ZP là loại sơn 2 thành phần phốt phát kẽm khô nhanh gốc epoxy có phần trăm thể tích chất rắn cao của hãng sơn Jotun. Là loại sơn 2 thành phần nên cũng có rất nhiều ưu điểm về chức năng và chất lượng.

https://zalo.me/0941348555