Sơn phủ 2 thành phần

Penguard Topcoat là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện với khả năng cầm bóng trung bình. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển. Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.

Sơn Phủ 2 Thành Phần Jotun Penguard FC đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện với khả năng cầm bóng trung bình. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

https://zalo.me/0941348555