Thống kê truy cập
  • 1
  • 104
  • 55
  • 545
  • 3410
  • 9949
  • 69006

Gardex Thinner

Là loại cồn khoáng tuyệt hảo nhẹ mùi dùng làm dung môi/chất pha loãng cho các lọai sơn alkyd trang trí.

Gardex Thinner

Là loại cồn khoáng tuyệt hảo nhẹ mùi dùng làm dung môi/chất pha loãng cho các lọai sơn alkyd trang trí.

https://zalo.me/0941348555