Thống kê truy cập
  • 1
  • 178
  • 111
  • 1302
  • 4811
  • 32880
  • 47454

Gardex Thinner

Là loại cồn khoáng tuyệt hảo nhẹ mùi dùng làm dung môi/chất pha loãng cho các lọai sơn alkyd trang trí.

Gardex Thinner

Là loại cồn khoáng tuyệt hảo nhẹ mùi dùng làm dung môi/chất pha loãng cho các lọai sơn alkyd trang trí.

https://zalo.me/0941348555