Thống kê truy cập
  • 1
  • 79
  • 75
  • 1218
  • 1324
  • 16949
  • 76006

Sơn phủ 2 thành phần PENGUARD TOP COAD

Penguard Topcoat là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện với khả năng cầm bóng trung bình. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển. Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.

Mô tả sản phẩm Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện với khả năng cầm bóng trung bình. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Phê chuẩn & chứng chỉ Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau: - Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO 2010 FTP Code. Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết. Màu sắc theo bảng màu và hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI)

https://zalo.me/0941348555