ALKYD HIGH GLOSS (QD) (Sơn Alkyd khô nhanh, cầm bóng lâu dài, cho kết cấu thép)

Chia sẻ: