MARATHON 1000 (Chứa hạt thủy tinh, chịu va đập cường độ cao)

Chia sẻ: