Majestic Sang Trọng – Sơn bóng nội thất, có ánh Ngọc trai, bền màu, rất dễ lau chùi.

Chia sẻ: