EPOXY HR ALUMINIUM (Chịu nhiệt 205°C, thi công trên bề mặt 150°C)

Danh mục:
Chia sẻ: